Rörmokare

Rörmokare

Energikedjan AB är ett VVS-företag med gedigen erfarenhet och det självklara valet när ni behöver en kompetent rörmokare!

Våra duktiga VVS-montörer kan det mesta som har med VVS att göra! Vi är ett VVS-företag med ett brett utbud av tjänster och vi åtar oss till exempel service, installationer, montering och reparationer.

Kontakta oss

Installation av värmepump och varmvattenberedare

Vad innebär det att vara rörmokare?

En person som arbetar med vvs kan antingen kallas för rörmokare, vvs-montör eller rörläggare. Vvs-montör är dock den officiella yrkestiteln. Han eller hon har väldigt varierade arbetsuppgifter och utför allt som har att göra med vatten- och avloppsledningar.

Det är viktigt att anlita en vvs-montör som är utbildad och certifierad, särskilt för privatpersoner som vill få följande arbeten utförda:

  • Rördragning i kök, badrum eller andra våtutrymmen
  • Installation av toalettstol, badkar och diskbänk
  • Installation av värmepump och varmvattenberedare
  • Installation av värmesystem så som solvärme, elpanna eller element
  • Vid problem med avlopp och andra rörsystem i hemmet

En vvs-montör utför inte bara arbeten åt privatpersoner i deras bostäder. Det förekommer även att rörmokaren åtar sig uppdrag inom industri och på byggarbetsplatser. I vissa fall är han eller hon anställd direkt hos fastighetsbolag, sjukhus eller hos industribolag och arbetar då vanligtvis i arbetslag. När det handlar om att utföra tjänster åt privatpersoner så är det vanligare att arbetet utförs av en eller ett par rörmokare.

Ska ni renovera våtutrymmen och har gjort era egna ritningar? Det kan vara ett spännande projekt men tänk på att det finns en hel del tekniska detaljer som endast yrkeskunniga känner till. Fundera på om ni har tillräckligt med kunskaper eller om ni ska anlita en professionell firma. Vänd er gärna till oss på Energikedjan AB för konsultation och/eller om ni vill att vi utför arbetet åt er.

Vad är VVS?

Förkortningen VVS betyder värme, ventilation och sanitet. När man talar om VVS så handlar det dels om branschen men även om olika tekniska system som sköter vattenförsörjningen och avloppet i fastigheter. Det handlar även om olika styr- och övervakningssystem för detta och om olika sätt att kontrollera klimatet inomhus.

Det är vanligt att värmesystem är vattenburna och det är därför som VVS-montörer arbetar med sådana. Man räknar även in gaser och tryckluft från sjukhus och industri samt vattensprinklers (brandskydd) med tillhörande system.

De olika vvs-systemen

  • Värme – Element finns i de flesta lokaler och är för det mesta placerade under fönster. I stora fastigheter där det finns flera lägenheter är det vanligt att elementen kopplas via kopplingsledningar mot en stam. Denna stam är oftast placerad mot fasaden och är väl synlig.
  • Ventilation – Hus som byggts i modern tid, åtminstone de som är större och innehåller flera bostäder, har sina ventilationskanaler i samma schakt där avlopp och vatten finns.
  • Sanitet – I byggnader finns system som är till för att hantera olika sorters gaser och vätskor. Samlingsnamnet för dessa är sanitet.
VVS-företag med gedigen erfarenhet